Sign in

Forgot your password?

Provozní řád projektu Fotbálek SH

 1. Uklízejte si po sobě


 1. Opravdu si po sobě uklízejte svůj bordel, děkuji.


 1. Místnost je možné používat pouze po předem vytvořené rezervaci v rezervačním systému, popř. po domluvě se správcem


 1. Fotbálek SH slouží ke hraní stolního fotbalu. Místnost není určena pro párty a podobné aktivity.


 1. Po příchodu zkontrolujte vybavení dle inventárního seznamu. Ihned nahlaste jakékoliv poškození nebo fleky. Po zjištění poničení místnosti či vybavení bude náhrada škody směrována na posledního návštěvníka místnosti uvedeného v rezervačním systému.


 1. Zákaz vynášení vybavení z místnosti. 1. Zákaz kouření 1. Zákaz manipulace s kabeláží, či manipulace s fotbálky


 1. Zákaz příliš hlasité reprodukce, to zejména večer


 1. Osoba, která má zapůjčenou místnost, je odpovědná i za všechny, které tam vpustí, a nese plnou finanční odpovědnost za škody a ztráty, které byli způsobeny v čase návštěvy, stvrzuje svou odpovědnost při vytváření rezervace.


 1. Porušení kteréhokoliv pravidla z provozního řádu Fotbálek SH na bloku 8, nebo jiné projevy nevhodného chování povedou k zákazu využívání projektu provinilým osobám.


 1. Správci projektu Fotbálek SH si vyhrazují plné právo na případné změny provozu a provozního řádu bez předchozího upozornění.


 1. Správci projektu Fotbálek SH mají právo na změnu nebo zrušení rezervace a na okamžité ukončení již probíhajícího zapůjčení místnosti bez udání důvodu.


 1. Při odchodu z místnosti


zavřít okna


vypnout všechna zařízení pomocí vypínače na velkém stole


vrátit vybavení místnosti na původní místo


uklidit veškeré odpadky


zhasnout hlavní světla


dobře zabouchnout dveře (nedovírají)